arrowUp

Kurzy pro děti

Kurzy Hudební Všeználek jsou členěny do třech věkových kategorií.

Všeználkova hudební kolébka 1 - 2 roky, v doprovodu rodiče

Všeználkovo hudební hřiště 2 - 3 roky, v doprovodu rodiče

Všeználkova cesta k pódiu 3 - 6 let, bez doprovodu rodiče

Kurzy Hudební Všeználek je projekt ojedinělý svou originalitou a zároveň „českou náturou“. Děti od jednoho roku slyší a učí se na písních buď lidových, nebo vytvořených danému věku na míru. Celá metodika kurzů je vystavěna na mých osobních mnohaletých zkušenostech. Texty, hudba, aranže písní i metodika jsou mým autorským dílem.

Bez čeho si neumím představit svůj život, je psaní písní. Je jedno, zda jsou to písně, které interpretuju jako písničkářka, nebo písně dětské. Chvíle, ve kterých se věnuji hudební tvorbě, patří k těm nejšťastnějším. Radost se násobí, když kreativitu, radost a přiblížení hudby dokážu předat i dalším, převážně dětem. 

Kurz Hudební Všeználek vznikl z mé potřeby pracovat s kvalitními písněmi a říkankami s dětmi ve věku 1 – 5 let. Přestože v Česku vzniká mnoho písní pro děti, takových, které by byly věnovány dětem mladším tří let, je nedostatek. Proto jsem se rozhodla písně sama psát.

Za kvalitní písně pro děti považuji ty, které

  • mají snadný, pochopitelný text - témata i slova písní a říkanek jsou přizpůsobeny danému věku dětí a jejich zájmu 
  • frázují pravidelně - stejný počet slabik ve slokách, respektování těžké a lehké doby
  • jsou vkusně interpretovány - tedy ne v popovém stylu nebo naopak ne příliš vážně
  • využívají pestrého hudebního základu - doprovod ke zpěvu na nahrávkách má pestrobarevný hudební kabát

Při každé písni či říkance se děti vždy učí nějaké konkrétní dovednosti či kvalitě, jako je např.

  • rytmus - tleskání, dřívka, hra na tělo, atd.
  • forma písně - pohyb celým tělem, choreografie kopírující průběh písně – sloka, refrén
  • melodie - pohyb nahoru, dolů, zpěv v rozsahu dětských hlasů
  • používání různých předmětů jako hudebního nástroje - dřívka, střapce, chrastítka, atd.

Není to ovšem jen o hudebních dovednostech. Děti zde projeví jak emoce a „vyřádí se“, tak se zároveň učí potřebné disciplíně. Průběh lekcí je vystavěn v posloupnosti, ve které se děti dobře orientují a naučí se tak přirozeně přijímat pravidla. Taktéž mají možnost zažít sociální propojení s ostatními vrstevníky a kreativně vnímat nejen sebe, ale také druhého.

 

Pravidla pro rodiče

Pravidla a ustavení pro rodiče dětí docházejících na kurzy Hudební Všeználek.

 

Pojištění

Některé pojišťovny z části proplácí kurzovné po předložení dokladu o pravidelné docházce do kurzů.