arrowUp

Všeználkova hudební kolébka

1 – 2 roky

Děti se poprvé setkávají s jejich vrstevníky ve větším seskupení a mají možnost se postupně socializovat ve stabilní skupině.

Nejlépe si to užijí ti, kteří již chodí. Kurz mohou ale navštěvovat i děti, které chůze teprve čeká. Hlavní je, aby se na hodinách cítilo příjemně dítě i jeho maminka.

 

Co děti na kurzech čeká?

  • Začlenění do společnosti - první zkušenost dítěte s pravidelnou činností mimo domov ve skupině vrstevníků.
  • Rozpoznávání části celého těla - např. hlavičku, končetiny, prstíčky, apod.
  • Základní manuální činnost bez pomůcek - tleskání, mávání, pohyby dlaní, prstů, atd.
  • Trénování zručnosti při práci s pomůckami - držení různých pomůcek, rozeznění chrastítek, dřívek, hod balónkem, a další.
  • Učení se celým tělem - procházení pestrou překážkovou dráhou, udržení rovnováhy při chůzi po kládách či jiných předmětech, skákání, chození po čtyřech, a další za podpory rodiče
  • Pocit bezpečí - díky rituálnímu konceptu lekcí bude dítě motivováno přirozeně spolupracovat s lektorkou, respektovat začátek a konec činností a soustředit se na ně, vracet snadno pomůcky, pomáhat lektorce při vytvoření překážkové dráhy, apod.

 

Poslechněte si naše písničky: